Professionel Business Sparringspartner

Vetter Executive forener forretning og teknologi gennem mennesker

 

Se mere om Vetter Executive

Stå stærkt som leder

4 Seasons Walk in the Park
Sparringsforløb

Vil du stå stærkt som leder?

 

Føler du dig som leder ensom, når der skal træffes svære beslutninger? Oplever du, at det er svært at nå de mål, der er sat for dig? Savner du retning i dit lederskab?

Vi lever i en stadig mere konkurrencepræget verden, hvor forandringer sker hurtigere end nogensinde. Som leder skal du konstant forholde dig til ny lovgivning, medarbejdertrivsel, vækstperformance, finansielle issues, salg og markedsføring, sociale medier, den nye persondataforordning og sikring af data, Bigdata og blockchain-teknologi.

Derfor er det altafgørende for ledere og virksomheder at have en holdbar strategisk forankring. Samtidig bliver lederrollen mere og mere ensom. Især når der skal træffes svære beslutninger, men også når der skal udpeges nye retninger for at sikre virksomhedens fremtid.

Er du låst fast?

Er du havnet i en fastlåst situation, som du ikke kan vende med lederkolleger, topledelsen eller bestyrelsen? Har du brug for et nyt perspektiv? Savner du handlekraft og at stå stærkere som leder? Du behøver ikke stå med tvivl og de svære beslutninger alene.

Sparringspartner på toplederniveau

Hos Vetter Executive får du en sparringspartner på toplederniveau og 30 års erfaring med teknologi- og salgsledelse. Book mig til ledersparring eller en virksomhedsanalyse og få et uvildigt frirum, hvor tingene bliver sagt, som de er. Du får kontante tilbagemeldinger, operationelle råd og skriftlig feedback i en rapport med eksekvérbare forslag til tiltag, du kan bruge i din organisation. Sammen flytter vi strategi og planer fra teori over i praksis, hvor de skal fungere her og nu. Jeg hjælper ledere med at forene forretning og teknologi gennem mennesker!

Henrik Vetter
Vetter Executive

4 Seasons Walk in the Park er et nyt sparringskoncept. Vi flytter mødelokalet ud i naturen for at påvirke sanserne og frisætte tanker og kreativitet i forhold til den konkrete situation:

Hvis du har akut brug for et nyt perspektiv på en problemstilling:

Få et effektivt og præcist overblik over din virksomhed eller afdeling med vores 360 grader virksomheds- og strategianalyse:

Vil du vide mere?

Kontakt mig endelig på

hv@VetterExecutive.dk eller
telefon 4114 5722

hvis du overvejer ledersparring, klippekort eller har brug for at drøfte behov og muligheder i forhold til din konkrete situation.

Ledelsesparring, forandringsledelse og strategisk forretningsudvikling

Akut ledersparring

Du eller din ledergruppe står med en akut udfordring, som skal løses nu og her. Eller I har brug for følgeskab og løbende sparring på konkrete problematikker, som skal vendes til nye perspektiver og muligheder.

4 Seasons Walk in the Park

Strategien bag ”4 Seasons Walk in the Park” er at flytte mødelokalet ud i naturen for at påvirke sanserne og frisætte tanker og kreativitet. På fire gåture i løbet af et år sparrer vi på konkrete problematikker og kobler perspektiver på naturen.

360 graders analyse

Med en strategi- og forretningsanalyse af din virksomhed omsætter vi teoretiske strategier til operationelle handlingsplaner, der kan føres ud i virkeligheden.

Salgssparring

Har I svært ved at nå jeres salgsmål? Savner du input i forhold til konkrete salgsudfordringer? Book et forløb for salgsteamet eller brug mig til ledelsessparring omkring salg og hent inspiration fra mine 30 års erfaring med salg og salgsledelse.

Henrik Vetter – 30 års ledelseserfaring

Ekspert i strategisk udvikling og ledersparring på topniveau

Jeg brænder for at hjælpe ledere med at (gen)finde en stærk lederrolle i virksomheden. Alt, hvad jeg gør, har det formål at hjælpe erfarne og nye ledere med at indtage lederrollen, skabe resultater og opnå personlig succes – hurtigt!

Vil du vide mere?

12 + 7 =