Virksomheds- og strategianalyse

360 graders analyse
 
Med en strategi- og forretningsanalyse af din virksomhed omsætter vi teoretiske strategier til eksekverbare handlingsplaner, der kan føres ud i virkeligheden.

 

Vetter Executive er ValuePerform® Certified Professional og benytter det strategiske analyseværktøj, der kan måle temperaturen på virksomheder og organisationer 360 grader rundt. Med en ValuePerform® analyse foretager vi en unik gennemgang af din virksomhed og strategien.

 

Værktøjet kombineres med en workshop, onlinebesvarelse af spørgsmål og opgaver, der tvinger jer til at tage stilling til, hvad der er det vigtigste for jeres virksomhed eller organisation set i lyset af den strategi, I ønsker fremover.

360 graders analysen har 5 faser

 1. Strategifokus
  Hvordan leverer I værdi til kunderne?
 2. Vigtighed
  Hvor vigtige er jeres præstationer på ledelsesfelterne?
 3. Præstation
  Hvor præsterer I reelt på alle ledelsesfelterne?
 4. Potentiale
  Hvor er de største gab mellem vigtighed og præstation?
 5. Strategiske indsatser
  Hvor er der vigtigst for jer at gøre en indsats for at nå jeres mål?

Analysen kan bruges til hurtigt og effektivt at prioritere indsatsområderne for de kommende måneder eller år og resulterer i en operationel handlingsplan.

Processen sikrer, at beslutningerne forankres i ledergruppen og bringer jer til første skridt ind i implementeringen af den nye strategi.

ValuePerform® er et internationalt kendt redskab baseret på anerkendte metoder, der sikrer en konsekvent højkvalitetsproces med et 360 graders perspektiv.

Analysemetoden kan anvendes til:

 • Strategiudvikling og -evaluering
 • Styring af filialer og datterselskaber
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af virksomhed
 • Direktørrekruttering

 

Udbytte

Med en ValuePerform® analyse fra Vetter Executive opnår du:

 • Et effektivt og præcist overblik over din virksomhed eller afdeling.
 • Du kommer hele vejen rundt om alle væsentlige faktorer i virksomheden.
 • Du får bragt uenigheder frem i lyset på en saglig og visuel måde.
 • Ledelse og medarbejdere har styr på strategi og kundeværdigrundlag.
 • Overblik over, hvilke områder I skal forbedre for at gennemføre strategien.
 • Du kan måle forbedringerne og vurdere indsatsen.
 • Du får en rapport med en handlingsplan, der er praktisk anvendelig.

Vil du vide mere?

Kontakt mig endelig på

hv@VetterExecutive.dk eller
telefon 4114 5722

hvis du overvejer 360 graders analyse, ledersparring, klippekort eller har brug for at drøfte behov og muligheder i forhold til din konkrete situation.

Vil du vide mere?

11 + 4 =